Pokoje s? czyste i dobrze zorganizowany, klimatyzacja jest niezale?ny, bez zarzutu sprz?tanie. Mened?erowie s? fantastyczne, a ka?dy wniosek jest natychmiast dost?pny.