Hotel jest bardzo ?adny, dobrze utrzymany na zewn?trz pomieszcze? i wyposa?one w dobrze wyposa?onych pokojach, czyste i wyposa?one w klimatyzacj? i lodówk?. Gor?co polecam!