By / 17th luty, 2016 / Otoczenie / Off

Pitigliano, gmina pochodzenia Etrusków, zosta? zbudowany na wzgórzu, z tufu, w którym zosta?y wykopane groby, tunele, piwnice i uliczki oraz w ró?nych okresach i na ró?nych rzymskich dominacji i Lombard. Formacje skalne, martwica fortun? turystycznym Pitigliano, pocz?wszy od prostych naturalnych jaski? do najstarszych domów, jak równie? integraln? cz??ci? najbardziej znanych etruskich nekropolii i vie jaskini.