Nasze us?ugi

Nasz hotel oferuje wiele us?ug, mi?dzy innymi: hala, solarium, bar Le Palme, ogrodem i parkingiem. W ka?dym pokoju nasi go?cie znajd? 2 le?aki i parasol thatthey przenosi si? na pla?y.

Co wi?cej nasi go?cie mog? czu? si? swobodnie korzysta? z us?ug Camping Village Africa i miejscowo?ci Golfo degli Etruschi(zaledwie 200 metrów i ?atwo dost?pne z krótkim spacerze w lesie sosnowym), takie jak:

Animacja dla dzieci i doros?ych
– Aqua kursy gimnastyczne
– Zaj?cia sportowe i Pla?a
– Grupa ta?ca
– Zabawne wieczorem
Mini klub
– Bar i restauracja
– Rynek
– Plac zabaw dla dzieci, tenis i pi?ka no?na s?d, pokój rekreacyjny
– Pralnia, przychodnia lekarska i niedziel? Msza ?w.