Hotel in Argentario

W pi?knym miejscu, na pla?y pomi?dzy Talamone i Albinia jest idealnym miejscem dla tych, którzy chc? po??czy? wypoczynek na pla?y z histori? i kultur? Maremma ,

Niedaleko jeste? ?redniowieczne wsie Pitigliano, Magliano i Sovana, stanowisk archeologicznych Roselle rzecz? i Vulci, parki naturalne i wysp Argentario.

W 26 pokoje dwuosobowe (z mo?liwo?ci? dostawki) wyposa?one s? w Klimatyzacja, TV, lodówk?, bezpo?redni dost?p do ogrodu, parking.

Hotel w Argentario