Hotel w Albinia

Hotel znajduje si? na stronie Srebrne Wybrze?e, w pobli?u o?rodków turystycznych montowa? Argentario, który Orbetello Porto Santo Stefano, Porto Ercole i Talamone ; nie daleko Terme Osa i Saturnia. Z Porto Santo Stefano mo?na dotrze? Wyspa Giglio i Giannutri wyspa.

Po emocjonuj?cym ?niadaniu w hotelu jest wizyta ?redniowiecznych wioskach Capalbio, Magliano, Montemerano, Pitigliano i Sovana, gdzie mo?na jeszcze spróbowa? wina i klasyczne dania kuchni toska?skiej.
Dla zainteresowanych szlaków przyrody polecamy wizyt? w Maremma Natural Park (tylko 4 km) lub WWF Oasis jeziora Burano i laguny Orbetello, natomiast dla fanów kolarstwa tam okazja do odwiedzenia TOMBOLO Feniglia, gdzie mo?na dok?adnie obserwowa? jelenie, sarny i ma?e dzika.
Dla mi?o?ników szczególne zainteresowanie i „wywo?a? przez Tarot Ogród Niki de Saint Phalle, jeden z najbardziej znanych wspó?czesnych artystów sztuki.
W zasi?gu r?ki s? te? miejsca o znaczeniu historycznym, takich jak parki archeologiczne Vetulonia w staro?ytnej Etrurii i Vulci w s?siednim Tuscii.

Latitude: 42.528616
D?ugo??: 11.187034