By / 17th luty, 2016 / Otoczenie / Off

Dla kontek?cie ?rodowiska, w którym si? znajduje i znaczenia historycznego i artystycznego, Capalbio równie? nazywany Little Athens tak?e miasto zosta? wyró?niony 5 ?agle do morza!