By / 17th Luty, 2016 / Otoczenie / Off

Pitigliano, gmina pochodzenia Etrusków, został zbudowany na wzgórzu, z tufu, w którym zostały wykopane groby, tunele, piwnice i uliczki oraz w różnych okresach i na różnych rzymskich dominacji i Lombard. Formacje skalne, martwica fortunę turystycznym Pitigliano, począwszy od prostych naturalnych jaskiń do najstarszych domów, jak również integralną częścią najbardziej znanych etruskich nekropolii i vie jaskini.